ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В ОДЕСЬКІЙ МІЖНАРОДНВЙ АКАДЕМІЇ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній тиждень серпня

РЕКТОР

 

2

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

3

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): · педагогічний персонал; · допоміжний персонал; · технічний персонал.

Вересень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

4

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційної скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Практичний психолог

 

5

Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

Відповідальний за роботу сайту

 

6

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

7

Підготовка методичних рекомендацій для НПП: · з з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо здобувачів

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

8

Оновлення тематичного стенду

Протягом навчального року

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

9

Підготовка тематичних буклетів за участю здобувачів освіти

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

10

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

11

Інформаційна акція

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

12

Виступ на Вченій Раді Академії щодо профілактики булінгу (цькування) в колективі

Лютий

Ректор ОМА, уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

Робота з працівниками закладу освіти

15

Проведення навчальних семінарів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходи реагування

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

16

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

17

Тренінг для НПП щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

Протягом року

Практичний психолог

 

18

Співбесіда з НПП

За результатами кожної сесії

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування), практичний психолог, соціальний педагог

 

19

Консультування НПП психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій

Протягом навчального року

Практичний психолог

 

Робота з здобувачами освіти

20

Проведення тренінгів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Протягом навчального року

Практичний психолог

 

22

Тиждень толерантності

Листопад

Здобувачі освіти

 

23

День відкритих дверей у психолога

Листопад

Практичний психолог

 

24

Імітаційна гра для здобувачів ВО «Розкажи про насильство»

Грудень

Здобувачі освіти

 

25

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Здобувачі освіти

 

Моніторинг освітнього середовища закладу вищої освіти

26

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація закладу, колектив закладу

 

27

Анонімне анкетування здобувачів освіти

Грудень

Практичний психолог

 

28

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування

Лютий

Практичний психолог

 

29

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

За потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

30

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу

Травень- червень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 

Scroll to Top