Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Додаткові освітні та інші послуги заклади освіти можуть надавати у порядку, передбаченому Законом України «Про освіту», Порядком надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 23.07.2010 №736/902/758 та інших нормативно – правових актів, що регулюють відповідну сферу платних послуг.

Адміністрація Одеської міжнародної академії не обмежує ініціативу педагогічних працівників у виборі форм роботи з здобувачами освіти.

В Одеській міжнародній академії у 2020/2021 навчальному році платні додаткові освітні послуги на цей час не надавались.

Scroll to Top